השימוש באתר הירוקה (להלן "האתר") יעשה בכפוף לקבלת התנאים הכלולים בתקנון זה. כל חריגה מהתקנון ו/או שימוש שמפר את התקנון יאפשר לחברת הירוקה (להלן ״החברה״) לפעול להוצאת הלקוח המפר מחוג לקוחותיה ו/או לבצעה כל פעולה אחרת שהחברה תראה לנכון על מנת לתקן את הנזק שנגרם כתוצאה מחריגה זו.

 

השימוש באתר ו/או הירשמות כלקוח החברה (להלן ״החבר״) יחשבו כהסכמה מצד החבר לתנאים הכלולים בתקנון זה וכי לא תהיה לחבר או למי מטעמו כל טענה ו/או תביעה כנגד החברה ו/או עובדיה ו/או מפעילי האתר ו/או כל אדם אחר מטעם החברה כל עוד עמדו בתקנון זה.

 

האתר הינו חנות וירטואלית לרכישת מוצרי צריכה טריים המוצעים בו. החברה רשאית לשנות ו/או להחליף את המוצרים והשרותים המוצעים באתר מעת לעת. המוצרים מסופקים על-ידי החברה מספקים שונים. החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות ו/או להחליף את ספקיה ללא כל הודעה וציון באתר ומלבד שאיכות המוצר שסופק לא נפגעה.

 

אישור תקנון זה והשימוש באתר הוא באחריות החבר והסכמתו לתקנון מעידה כי הוא כשיר לבצע כל פעולה מחייבת, לרבות שימוש וקניה באינטרנט, והוא אינו קטין (מתחת לגיל 18) ו/או זקוק לאישור אפוטרופוס כדי לבצע אי אילו מהפעולות הקשורות להזמנת מוצרים ורכישתם, לרבות השארת פרטים אישיים במאגר החברה. במידה והחבר קטין ו/או נדרש באישור אפוטרופוס לבצע איזו מהפעולות המוצאות באתר, אישור התקנון יתבצע לאחר שהאפוטרופוס החוקי נתן את אישורו וכל פעילות באתר תחת החבר תהווה הסכמה של האפוטרופוסים לתנאי תקנון זה.

 

השימוש באתר והירשמות כחבר מחייבת שמירת פרטים אישיים ונתוני רכישה לשימוש החברה בלבד. החברה לא תעשה כל שימוש בפרטים אלו ללא הסכמה מפורשת מהחבר פרט למקרים הבאים שבהם לא תהיה לחבר כל טענה כלפי החברה:

 

השימוש בפרטים נעשה כדי לספק את השרותים כפי שמופיעים באתר לרבות הצגת נתונים ומשלוח המוצרים לכתובת החבר.

השימוש בפרטים נעשה על ידי החברה כדי ליצור קשר עם החבר בנוגע להזמנות החבר ו/או לקבלת הטבות עתידיות

השימוש בפרטי החבר נעשה ללא שימוש בפרטי הזיהוי של החבר לצורך ניתוחים סטטיסטיים כלליים שהחברה עושה מעת לעת.

במידה והתקבל אישור מפורש מהחבר לשימוש בפרטיו.

במידה והתקבל צו שיפוטי המורה לחברה לחשוף אלו מפרטיו של החבר.

בתהליך ההרשמה באתר, ימסור החבר פרטים אישיים לרבות שמו, כתובתו, כתובת תיבת דואר אלקטרוני עדכנית וסיסמה. בשום מקרה לא ימסור החבר פרטי זיהוי כוזבים. כנגד חבר שמסר פרטים כוזבים, שומרת החברה את הזכות לנקיטה של צעדים שונים לרבות, הסרת החבר ממאגר הנתונים של החברה וחסימתו משימוש באתר ו/או אי אילו צעדים משפטיים אזרחיים ו/או פליליים.

 

האתר עושה שימוש בעוגיות "Cookies" לשיפור חווית המשתמש ושליחת הודאות מותאמות אישית. לביטול השימוש בעוגיות יש לבטל את שמירת העוגיות באמצעות שינוי הגדרות הדפדפן של המחשב שלכם או המכשיר הנייד.

החברה תעשה ככל שביכולתה כדי לשמור על פרטיות חבריה ואבטחת פרטיהם. הפרטים האישיים בל החברים ישמרו במאגרי המידע של החברה בצורה מאובטחת וישארו חסויים. החברה מתחייבת לנקוט באמצעי הזהירות המקובלים על מנת לשמור על חשאיות הנתונים ולהודיע לכלל חבריה במקרה של ידיעה מצד החברה על חשיפת הנתונים. החבר מבין ומקבל שלמרות האמור לעיל אין באפשרותה של החברה להבטיח חסינות מוחלטת מפני חדירה למאגרי המידע שברשות החברה על ידי גורמים שאינם בשליטתה ובמידה ויעלה בידי צד שלישי להשיג את הנתונים ממאגרי המידע לא תהיה לחבר כל טענה כלפי החברה ו/או כלפי מפעילי האתר.

 

רכישת המוצרים באתר תבוצע על ידי בחירת המוצרים, כמות היחידות למוצר, הכנסתם לעגלת הקניות ואישור ההזמנה בקופה. תמונות המוצרים המוצגים באתר הם להמחשה בלבד וניתן שיהיו הבדלים בין המוצר המוצג למוצר שסופק בפועל. החברה רשאית לשנות את מחירי המוצרים באתר, בכל זמן, ומלבד ששינוי המחירים לא ישנה את החיוב של הזמנה שחויבה. החברה שומרת לעצמה את הזכות להסיר פריטים בכל זמן ומכל סיבה שהיא. במקרה כזה מתחייבת החברה לזכות, במלוא סכום החיוב, את החבר במידה ורכש מוצרים אלו. עלות המוצרים באתר מוצגת בתוספת מע״מ כחוק. החברה רשאית להגביל את כמות היחידות ו/או המוצרים שניתנים לרכישה באתר.

 

התשלום באתר מתבצע באמצעות כרטיס אשראי ישראלי או בינלאומי תקף בלבד, בצמוד לשמו של בעל הכרטיס. במהלך ההרשמה וכחלק מהשרות השותף באתר, יוכל החבר לשמור נתוני אשראי שונים לשימוש חוזר. נתוני האשראי ישמרו בצורה מאובטחת לפי כללי הבטיחות הנהוגים על ידי חברות האשראי בישראל והשימוש בהם יעשה אך ורק לביצוע רכישה באתר ולאחר אישורו של החבר. במקרה שבחר החבר שלא לשמור פרטי אשראי לשימוש חוזר, יתבקש החבר למסור פרטים אלו בכל קניה מחדש ופרטי האשראי לא ישמרו במאגרי בחברה בכל צורה שהיא. במידה והחליט החבר שלא לשמור פרטי אשראי לא יוכל החבר לבצע קניה מחזורית באתר.

 

לאחר סיום ההזמנה ואישורה בקופה יקבל החבר אישור בכתובת הדואר האלקטרוני שבפרטיו האישיים וההזמנה תופיע באתר תחת ״ההזמנות שלי״. במידה ולאחר השלמת ההזמנה לא תוכל החברה, מכל סיבה שהיא, לספק חלק ו/או את כלל המוצרים שבהזמנה, תודיע החברה לחבר, באמצעות שימוש בפרטים שהושארו במאגר הנתונים של החברה, על ביטול ההזמנה או חלקה ולחבר לא תהיה כל טענה כלפי החברה ובתנאי שזוכה על מלו התשלום עבור מוצרים אלו.

 

החיוב בפועל על המוצרים יתבצע עם תחילת הרכבת ההזמנה ותחילת תהליך המשלוח. התשלום על ההזמנה, אבטחת אמצעי התשלום, אישור או סירוב לקבלת תשלום וכל הכרוך בתשלום הינו באחריות חברות האשראי והחברה לא תישא כל אחריות בעניין זה.

 

ביטול עסקה על ידי החבר יעשה בהתאם לחוק הגנת הצרכן התשמ״א – 1981 (״חוק הגנת הצרכן״). במידה והחליט החבר לבטל את ההזמנה לפני שעברה לביצוע, יוכל החבר לבטל את ההזמנה על ידי פניה לשרות לקוחות החברה. במקרה כזה יזוכה החבר במלוא התשלום שנגבה. במקרה קבלת המוצרים, יוכל החבר לבטל את העסקה תוך שלוש (3) שעות מעת קבלת המשלוח ובתנאי והמוצרים במצב תקין. במקרה כזה יוכל החבר לבחור בין החלפת המוצר או החזר כספי לפי תנאי חברת האשראי. בכל מקרה של ביטול עסקה יש לפנות למחלקת שרות הלקוחות של החברה. בכל מקרה החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות את מדיניות ההחזרות של מוצרים מעת לעת.

 

ביטול עסקת רכישה על ידי החברה יעשה על פי שיקול דעתה הבלעדי במקרים הבאים:

  • החברה אינה יכולה לספק אי אילו מהמוצרים שבהזמנה.

  • החבר סיפק פרטים שגויים במהלך ההזמנה.

  • במהלך ההזמנה ביצע החבר פעולה בניגוד לתקנון החברה.

  • החבר ביצע מעשה או מחדל שיש בו כדי לפגוע בחברה לרבות מכירת המוצרים שהזמין לצד שלישי.

  • החבר ביצע פעולה בלתי חוקית.

  • העסקה לא נקלטה על ידי החברה עקב תקלה באתר ו/או במערכות המחשבים של החברה.

  • התקבל ביטול עסקה מצד חברת האשראי של החבר.

  • מוסכם שבכל המקרים הללו החברה לא תישא בכל נזק ישיר או עקיף שיגרם ללקוח או לצדדים שלישיים בגין הביטול העסקה.

 

אספקת המוצרים תעשה לכתובת שנתן החבר בזמן ההזמנה על ידי שליח מטעם הירוקה במועד שבו בחר הלקוח לאספקה. בקבלת המוצרים יכול וידרש החבר, או מי מבאי ביתו להזדהות לפני קבלת המוצרים. החבר מבין שכתובת המשלוח אינה חייבת להיות כתובת מגוריו וכי ציון כתובת אחרת למשלוח מחייב אותו כאילו היתה כתובת מגוריו. מועד הגעת המוצרים לכתובת המשלוח תהיה בהתאם ללוחות הזמנים שנקבעים מעת לעת על ידי החברה. החברה מתחייבת לעשות כל שביכולתה כדי שאיכות המוצרים יגיעו ליעדם בצורה הטובה ביותר ובזמן. היה ונפל פגם באחד המוצרים, ייצור החבר קשר עם שרות הלקוחות של החברה והחברה תדאג לתקן את הנעשה. החבר מתחייב להיות זמין בכתובת המשלוח ומבין שהזמנים בפועל יכולים להשתנות ואינם תלויים רק ברצונה של החברה לספק את המוצרים בצורה הטובה ביותר. בכל מקרה החברה לא תבטל הזמנה במקרה של אי עמידה בתנאים אלו החברה רשאית להשאיר את המוצרים בכתובת המופיע בהזמנה ללא השגחה. החברה לא תישא באחריות במקרה של ״כח עליון״, נזקי טבע, מלחמה, פעולת איבה, מצבי חרום, שביתה ו/או השבתה ו/או כל עיכובים הנובעים מצד שלישי. ושאינם תלויים בחברה.

בזמן החיוב יתווספו להזמנה דמי משלוח כפי שפורטו בזמן ההזמנה. החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות מעת לעת את דמי המשלוח. במועד האספקה.

החברה תהיה רשאית לעדכן את התקנון מעת לעת.

החברה תהיה רשאית למנוע את הגישה לאתר, ולאפשר קניה באתר, להשעות ו/או לתת כל שרות כפי שמופיע באתר ובתקנון זה לחבר שהפר את תנאי התקנון.

 

כל זכויות הקניין הרוחני באתר לרבות תכניו, עיצובו הגרפי, הדגמים המופיעים בו, סימני המסחר, הפטנטים, זכויות היוצרים, השיטות והסודות המסחריים, הינם רכושה הבלעדי של החברה ואין לעשות בהם שימוש מחוץ לאתר שלא בהסכמתה המפורשת בכתב של החברה.

תקנון החברה יהיה כפוף לדין הישראלי וסמכות השיפוט הבלעדית לגבי מחלוקת בכל ענין התקנון יהיו בתי המשפט המוסמכים בישראל.

 

התקנון נכתב, מטעמי נוחות, בלשון זכר אך כל הנאמר בו מתייחס לנשים וגברים כאחד.

הנהלת החברה

מדיניות אתר