מלא וגדוש כרימון

אמנם אין בו 613 גרגרים כפי שטועים לחשוב, אבל עדיין הרימון, אחד הפירות היפים בטבע, אוצר בתוכו שפע סגולות פלאיות

הבה נניח לעובדות להפריע לנו. בסעודת ראש השנה, נהוג לאכ