חקלאות אורגנית – מיתוסים מול מציאות

בעידן הפייק ניוז וערעור האמון בעובדות ומספרים כדאי לחזור ולעשות סדר


מיתוס: אין באמת פיקוח על תוצרת אורגנית.

היצרנים והמגדלים של מזון אורגני בארץ עומדים בפיקוח קפדני. כדי לדעת שמוצר אכן אורגני, חפשו את אחד הסמלים הבאים: אגריאור, סקאל או IQC, המעידים כי התוצרת מפוקחת. קיים סמל נוסף, "טוב השדה", המעיד כי תהליך גידול התוצרת כולו מלווה על ידי מדריכים מוסמכים לחקלאות אורגנית.

מיתוס: אם מרססים בהתאם לתקן – אין סיבה לצרוך אורגני.

חומרי ריסוס רעילים לאדם ולסביבה ואפילו לפי התקן מותרת רמה מסוימת של שאריות. בבדיקות אקראיות הנערכות על ידי מעבדות מורשות מתגלים פעם אחר פעם עשרות סוגים של חומרי הדברה, חלקם חשודים כמסרטנים.

מיתוס: בקומפוסט האורגני מתפתחים חיידקים מזיקים

החקלאים האורגניים חייבים להשתמש בקומפוסט מאושר ומפוקח. הקומפוסט עובר תהליך של פסטור, המנקה אותו מכל חומר מזיק לבני אדם ולצמחים.

האמת היא שיש שלל דרכים להדביר מזיקים שלא מערבות חומרים כימיים ושמשתמשות באויבים הטבעיים של המזיקים. ישראל היא בין המובילים ענף זה בעולם, ובשדה אליהו מתמחים בחרקים להדברה ביולוגית של מזיקים, ואפילו מייצאים דבורים וזבובים לירדן.


דרוש מרחק בין חלקה אורגנית לחלקה שאינה אורגנית

מיתוס: חקלאות אורגנית לא תציל את כדור הארץ.

לחקלאות האורגנית חשיבות מכרעת בהגנה על הסביבה ובשמירה עליה. הימנעות משימוש בחומרים רעילים, בדשנים ובחומרי הדברה כימיים מקטינה את זיהום האוויר ושומרת על ניקיון מקורות המים. בעצם השימוש בקומפוסט מאושר תורמת החקלאות האורגנית לקשירת פחמן דו־חמצני לקרקע ובכך להקטנת פליטת גז חממה מסוכן לאטמוספרה.

מיתוס: אם העולם יעבור לאורגני יהיה קשה לספק אוכל לכולם.

החקלאות האורגנית מסוגלת לספק מזון בטוח לכל אזרחי העולם. האמת היא שדווקא במדינות המתפתחות גרמה חקלאות כימית לא מבוקרת לנזקים עצומים לקרקע, שהובילו לנטישת שדות ולעזיבת חקלאים לעיר, כתוצאה מירידה בפוריות הקרקע ויבול דל.

מיתוס:ממילא לא מפרידים בין חלקות אורגניות לרגילות.

המרחק בין חלקה אורגנית לחלקה שאיננה אורגנית צריך להיות 30 מטרים לפחות. אם החלקה שאיננה אורגנית מרוססת מהאוויר, נדרש, על פי התקן, מרחק של 200 מטר לפחות.

מיתוס: חקלאות אורגנית לא תציל את כדור הארץ.

לחקלאות האורגנית חשיבות מכרעת בהגנה על הסביבה ובשמירה עליה. הימנעות משימוש בחומרים רעילים, בדשנים ובחומרי הדברה כימיים מקטינה את זיהום האוויר ושומרת על ניקיון מקורות המים. בעצם השימוש בקומפוסט מאושר

תורמת החקלאות האורגנית לקשירת פחמן דו־חמצני לקרקע ובכך להקטנת פליטת גז חממה מסוכן לאטמוספרה.

מיתוס: אם העולם יעבור לאורגני יהיה קשה לספק אוכל לכולם.

החקלאות האורגנית מסוגלת לספק מזון בטוח לכל אזרחי העולם. האמת היא שדווקא במדינות המתפתחות גרמה חקלאות כימית לא מבוקרת לנזקים עצומים לקרקע, שהובילו לנטישת שדות ועזיבת חקלאים לעיר, כתוצאה מירידה בפוריות הקרקע והיבול הדל.

מיתוס:ממילא לא מפרידים בין חלקות אורגניות לרגילות.

המרחק בין חלקה אורגנית לחלקה שאיננה אורגנית צריך להיות 30 מטרים לפחות. אם החלקה שאיננה אורגנית מרוססת מהאוויר, נדרש,על פי התקן, מרחק של 200 מטר לפחות.


לקנייה >>>